Χριστουγενιάτικες κατασκευές

December 10, 2017 diaskedasiplus 0

Ό λο και περισσότερασωματεία, όμιλοι, οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αλλά και μικρότεροι σύλλογοι διαφόρων ενδιαφερόντων,σχολεία κλπ. εντάσσουν στα πλαίσια τωνδραστηριοτήτων και της εξοικονόμησηςενός μέρους των χρημάτων για τους κοινωφελείς σκοπούς τους ή […]